Športno letalstvo doživlja hiter napredek in skokovito rast. Temu sledi tudi regulativa Evropske agenciej za civilno letalstvo. V Mariboru vam želimo na letalskem sejmu prikazati vso domačo proizvodnjo ( ki sega v sam svetovni vrh in narekuje tržne trende iz naslova letalstva ), ki je povečini neznana in novosti ki jih v tej športni panogi zasledujejo proizvajalci iz tujine. Prikazati želimo čim več letal, ki jih na Slovenskem nebu še ne srečamo. Predstavili se bodo tudi novi prodajni zastopniki za posamezne blagovne znamke. Intenzivno se v raziskave in razvoj na področju letalstva vključuje center za ekonomijo in razvoj Univerze Maribor, ki bo predstavil najnovejše dosežke. Pri letalskih šolah, se boste lahko pozanimali kako postati pilot ali padalec. Morda vas zanima kariera na področju letalstva ? Ali veste, da bo samo Evropa v naslednjem desetletju potrebovala skoraj 150.000 novih pilotov ! Razlog več, da nas obiščete.